ποίημα

   The Lovers   

 

   Charles Simic   

 

 

In the woods one fair Sunday,
When we were children,
We came upon a couple lying on the ground.

Hand in hand, ourselves afraid
Of losing our way, we saw
What we first thought was a patch of snow,

The two clutching each other naked
On the bare ground, the wind
Swaying the branches over them

As we stole by, never to find out
Who they were, never to mention it afterwards
To each other, or to anyone else.

 

“The Lovers” by Charles Simic from Master of Disguises. © Houghton Mifflin Harcourt, 2010

Οι εραστές

Μέσα στα δάση μια ωραία Κυριακή,
όταν ήμασταν παιδιά,
βρήκαμε τυχαία ένα ζευγάρι ξαπλωμένο στο έδαφος.

Χέρι, χέρι, εμείς φοβισμένοι
μην χάσουμε το δρόμο μας, είδαμε
αυτό που πρωτοσκεφτήκαμε ότι ήταν ένα μπάλωμα από χιόνι,

Οι δύο σφίγγοντας ο ένας τον άλλο γυμνοί
στο γυμνό χώμα, ο άνεμος
λικνίζοντας τα κλαδιά πάνω τους

Καθώς προσπεράσαμε, χωρίς ποτέ να μάθουμε
ποιοι ήταν, χωρίς ποτέ να το αναφέρουμε ξανά
μεταξύ μας, ή σε κανέναν άλλο.

The Lovers Charles Simic