στικάκι

   Οι λέξεις της Νέας Δημοκρατίας 

   Οι λέξεις των κομμάτων, 2ο μέρος

νέα δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία, χρησιμοποιώντας μια συντόμευση που ξεχωρίζει για την αρνητικότητά της «ΝΔ», αυτοπροσδιορίζεται ως φιλελεύθερο, κεντροδεξιό κόμμα. Προσδοκά να ταυτιστεί πολιτικά με τις ευρωπαϊκές παραδοσιακές – συντηρητικές πολιτικές αντιλήψεις και να βρει το στίγμα της, ανάμεσα στα φιλελεύθερα και λαϊκά κόμματα της Ευρώπης. Με κεντρικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας μετά τη μεταπολίτευση και διατηρώντας τον πυρήνα των ιδρυτικών της χαρακτηριστικών, στη σύγχρονη εκδοχή της συγκεντρώνει στελέχη από το χώρο του κέντρου, της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Ο πολιτικός της λόγος εκφράζει ένα συνδυασμό κλασικών και παραδοσιακών συντηρητικών αξιών με φιλελεύθερες ιδέες.

2ο Μέρος

Οι λέξεις της ΝΔ

Φιλελεύθερη Ελλάδα 

Τι σημαίνει…

Φιλελεύθερος, η, ο : ο αφοσιωμένος στις φιλελεύθερες ιδέες, σε μια θεωρία οικονομική που δέχεται την απόλυτη ελευθερία στο άτομο για οικονομικές πράξεις και αποκλείει οποιαδήποτε παρέμβαση του κράτους στην οικονομική ζωή.

Τι συμβαίνει…

Η κυρίαρχη  στρατηγική στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, με εξέχουσες επιλογές την ένταξη στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, στοχεύει ακριβώς στη σύγκλιση με τις πιο φιλελεύθερες και πλέον νεοφιλελεύθερες οικονομίες στον κόσμο. Στην πράξη ο νεοφιλελεύθερος πολιτικός σχεδιασμός,  μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων, έχει στόχο τη μείωση των κοινωνικών δαπανών χωρίς καθόλου να ενδιαφέρεται για την  κοινωνική πολιτική που θα θωράκιζε με νέους πόρους μια στέρεη αναδιανεμητική λειτουργία της οικονομίας. Η σύνδεση της χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, και της οικονομικής λειτουργίας του κράτους με όρους που εμπεριέχονται στο Μνημόνιο Ι, Μνημόνιο ΙΙ, Μνημόνιο ΙΙΙ, πλήρως εναρμονισμούς με τα νεοφιλελεύθερα σχέδια, τα οποία εφαρμόζονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί συνθήκες μετάβασης από τη σχετική ασφάλεια της κοινωνικής προστασίας στην ανασφάλεια, και προϋποθέσεις μετάλλαξης του κράτους πρόνοιας σε κράτος φιλανθρωπίας. Το αποτέλεσμα είναι η  ένταση της ύφεσης, της ανεργίας και οι νέες περικοπές κοινωνικών δαπανών, μισθών και συντάξεων που οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο κρίσης, υψηλού κινδύνου.

Μεταρρυθμίσεις

Τι σημαίνει…

Μεταρρύθμιση: σύνολο σημαντικών αλλαγών σε έναν τομέα, που αποσκοπούν στη λύση προβλημάτων, την εύρυθμη λειτουργία του, την προσαρμογή του σε νέα δεδομένα κ.λπ.

Τι συμβαίνει…

Τα τελευταία έτη, ένας μεγάλος αριθμός μεταρρυθμίσεων ψηφίστηκαν από τη Βουλή και άρχισαν να εφαρμόζονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ΟΟΣΑ –ο πλέον έγκυρος, ίσως, διεθνής οργανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων– και στις τρεις σχετικές εκθέσεις του τα τελευταία χρόνια (OECD 2013a, 2014, 2015) κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη ως προς τον βαθμό υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, με τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις να έχουν γίνει  στην αγορά εργασίας, με την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε.

Οι συνέπειες αυτών των μεταρρυθμίσεων ήταν ένα δυσβάσταχτο κοινωνικό-οικονομικό κόστος. Μεταξύ 2008 (πρώτη χρονιά με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης) και 2013, το ΑΕΠ μειώθηκε σχεδόν κατά ένα τέταρτο. Επιπρόσθετα, η ελληνική κρίση είναι μία από τις πλέον μακροχρόνιες που έχουν καταγραφεί σε καιρό ειρήνης μεταπολεμικά. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε περίπου κατά το ένα τρίτο (Matsaganis and Leventi, 2014).  Όπως προκύπτει από την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2015 που αφορά τα εισοδήματα του 2014, το 35,7% του πληθυσμού βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού, κάτω από το όριο της φτώχειας βρέθηκε το 21,4 % του πληθυσμού. Τέτοια θεαματική επιδείνωση των βιοτικών συνθηκών του πληθυσμού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν έχει γνωρίσει καμία από τις αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ κατά τη μεταπολεμική περίοδο.

Περιορισμός δαπανών

Τι σημαίνει…

Περιορισμός : μείωση, ελάττωση

Δαπάνη: το να δίνει κάποιος ένα χρηματικό ποσό για ένα αγαθό ή υπηρεσία

Τι συμβαίνει…

Στην Ελλάδα το 2016 οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν στο 49% από 54,1% το 2009 και 47,1% το 2007. Ειδικότερα ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι δαπάνες για την υγεία. Το 2013, ένας στους δέκα Έλληνες που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας δεν έλαβε θεραπεία, κυρίως λόγω κόστους. Τη δυσκολία του συστήματος υγείας να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών, ως αποτέλεσμα  των συνεχών μειώσεων των δαπανών Υγείας καταγράφει η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για την Υγεία. Το 31% των δαπανών υγείας στην Ελλάδα προέρχεται κατευθείαν από τις τσέπες των πολιτών. Όταν ο μέσος όρος ιδιωτικών δαπανών υγείας (out of pocket) στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 19%. Δραματική είναι και η  μείωση των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση σε απόλυτους αριθμούς. Μελετώντας τους κρατικούς προϋπολογισμούς των ετών 2009 και 2015 παρατηρείται μείωση του συνολικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας κατά 34,1%. Αν αφαιρεθούν οι δαπάνες Θρησκευμάτων, Έρευνας και διαφόρων οργανισμών, το ποσοστό της μείωσης ανεβαίνει στα 35,4%. Αυτό σημαίνει μια μείωση του ποσοστού των δαπανών παιδείας επί του ΑΕΠ κατά 0,4 – 0,6. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία δεκάδα αναφορικά με τις δαπάνες για την εκπαίδευση.

Ανάταξη εθνικής οικονομίας

Τι σημαίνει…

Ανάταξη: η τοποθέτηση ξανά στην αρχική θέση

Τι συμβαίνει…

Σύμφωνα με την κομισιόν, η Ελλάδα αναμένεται να φθάσει σε πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% το 2017 και 3,5% το 2018. Στη συνέχεια, η χώρα αναμένεται να διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% μέχρι και το 2022. Κατόπιν το πλεόνασμα υποχωρεί κατά μισή εκατοστιαία μονάδα και εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στο 2,2% από το 2025. Η μακροπρόθεσμη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 1,5% μετά το 2021, όταν θα έχει κλείσει το κενό παραγωγής και θα μειωθεί στο 1,25% μετά το 2030 λόγω των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες αναμένεται να αυξηθούν από το 2020 και στη συνέχεια, ξεπερνώντας το 20% μετά το 2045 και φτάνοντας το 20,8% έως το 2060. Επίσης, με βάση τα βασικό σενάριο, το χρέος της Ελλάδας αναμένεται να φτάσει το 176,5% του ΑΕΠ το 2017, το 159,9% το 2020, το 123,1% το 2030 και το 91,2% το 2060. Η αποδοχή αυτών των  συμφωνιών οδηγούν στην εφαρμογή της ακραίας λιτότητας για πολλές δεκαετίες.

 Αναπτυξιακό σοκ

Τι σημαίνει…

Σοκ: το σύνολο των διαταραχών που προκαλούνται από βίαιες μεταβολές μιας κατάστασης

Τι συμβαίνει…

Τα συνολικά έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις τραπεζικών και μη τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται σε περίπου 17 δισ. ευρώ μεταξύ 2017 και 2060, εκ των οποίων 13 δισ. ευρώ από την ιδιωτικοποίηση μη τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτές οι προβλέψεις για τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις βασίζονται σε ήδη συμφωνημένες πωλήσεις και παραχωρήσεις.

Αξιοπιστία στις αγορές

Τι σημαίνει…

Αξιοπιστία: η ιδιότητα του αξιόπιστου· το να μπορείς να εμπιστευτείς τα λόγια κάποιου.

Τι συμβαίνει…

Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας χρειάζεται να υποχωρήσουν στο 9,3% του ΑΕΠ το 2020 από 17,5% του ΑΕΠ το 2017, με βάση το βασικό σενάριο για τη βιωσιμότητα του χρέους που έχει προετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δυναμική του χρέους σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον γίνεται εκρηκτική από τα μέσα του 2030 και στη συνέχεια, με το χρέος να φτάνει το 241% του ΑΕΠ το 2060 στο συγκεκριμένο σενάριο. Στο δυσμενές σενάριο, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες ξεπερνούν το 20% του ΑΕΠ το 2033 και φτάνουν το 56% του ΑΕΠ έως το 2060. Το υψηλό χρέος και οι υψηλές ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από την ανάλυση δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. «Υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από την ικανότητα της Ελλάδας να διατηρήσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για αρκετές δεκαετίες. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι στην ανάπτυξη που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού και τις τάσεις της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής», αναφέρει στην έκθεσή της η Κομισιόν.

Διαμόρφωση ευκαιριών

Τι σημαίνει…

Ευκαιρία: η δυνατότητα που παρουσιάζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για να γίνει κάτι που πρέπει ή θέλουμε να κάνουμε, και είναι δυνατόν να χαθεί αν δεν την εκμεταλλευτούμε.

Τι συμβαίνει…

Η «πραγματική» ανεργία στη χώρα μας ανέρχεται στο 31,3% σύμφωνα με τη μέτρηση της ΕΚΤ, ενώ με τις μετρήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η ανεργία στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 21,7% (Απρίλιος 2017). Σύμφωνα με την  ΕΚΤ η υποαξιοποίηση του εργατικού δυναμικού της χώρας μας έφθασε στο 31,3% στο δ΄ τρίμηνο του 2016, δηλαδή είναι κατά σχεδόν οκτώ μονάδες δυσμενέστερη σε σύγκριση με το επίσημο ποσοστό ανεργίας, το οποίο στο συγκεκριμένο διάστημα είχε αγγίξει το 23,4%.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν. Ok