Stick-άκι

   Οι λέξεις του ΚΚΕ 

   Το λεξιλόγιο των κομμάτων, 4ο μέρος 

ΚΚΕ
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μακροβιότερο ελληνικό πολιτικό κόμμα. Ιδρύθηκε το 1918 ως Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) με θέσεις επαναστατικές στον απόηχο της Οκτωβριανής επανάστασης. Από τότε μέχρι σήμερα το ΚΚΕ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις του τόπου, διαμορφώνοντας μια πρόταση οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης στο πλαίσιο της κοσμοθεωρίας του μαρξισμού- λενινισμού. Το ΚΚΕ είναι από τα λιγοστά κομμουνιστικά κόμματα που άντεξαν μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ένας σημαντικός λόγος αυτής της αντοχής στο χρόνο είναι η πεποίθηση ότι το κόμμα αποτελεί ισχυρό καθοδηγητικό όργανο και πρώτιστο παράγοντα για την προετοιμασία και την προοπτική της σοσιαλιστικής επανάστασης. Η άποψη αυτή παρουσιάζει την εξής γενίκευση, όσο πιο πολύ ισχυροποιείται το κόμμα τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για την ανατροπή του υπάρχοντος συστήματος.
 

4ο Μέρος    

Οι λέξεις του ΚΚΕ 

 Σοσιαλιστική Οικοδόμηση 

 Τι σημαίνει:

Σοσιαλισμός: ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από την κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και τη συνεταιριστική διαχείριση της οικονομίας. Στον σοσιαλισμό η κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής αντικαθιστά σταδιακά την ατομική ιδιοκτησία.

Οικοδόμηση: η ανέγερση οικοδομής, το χτίσιμο, η δημιουργία και η εδραίωση μιας κατάστασης. (μτφ)

Τι συμβαίνει:

Τίποτα από το πρόσφατο παρόν δεν σηματοδοτεί την αντικατάσταση σταδιακά αυτού του συστήματος. Αντίθετα εδραιώνεται ένα καθεστώς υπερεκμετάλλευσης και συσσώρευσης του πλούτου. Ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξήθηκε το 2015 κατά 8%, φτάνουν σε απόλυτους αριθμούς τα 18 εκατομμύρια και κατέχουν το 45% του παγκόσμιου πλούτου, δηλαδή 166,5 τρισ. δολάρια. Μέχρι το 2021, μάλιστα, το ποσοστό αυτό θα φτάσει στο 51%, ενώ και ο πλούτος τους θα αυξηθεί κατά 8% και θα κατέχουν 223 τρισ. δολάρια. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα οι μνημονιακές πολιτικές επιδεινώνουν την οικονομική και κοινωνική κρίση δημιουργώντας ένα τετελεσμένο φτωχοποίησης της πλειοψηφίας των πολιτών και μια αγωνία για την επιβίωση, η οποία εκδηλώνεται με την αποδοχή κάθε απαίτησης από την πλευρά του εργοδότη είτε είναι το δημόσιο, είτε ιδιώτης.

 Καπιταλιστική εξουσία  

Τι σημαίνει:

Καπιταλισμός: ένα οικονομικό σύστημα όπου η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, όπως και οι επενδύσεις σε οικονομικά αγαθά, παραγωγή, κατανομή, το εμπόριο και υπηρεσίες, κατέχονται από ιδιώτες, με κυρίαρχο στόχο το κέρδος.

Εξουσία: η δυνατότητα, με βάση το νόμο ή την παράδοση που έχει κάποιος να επιβάλλει τη θέλησή του σε άλλους.

Τι συμβαίνει:

Είναι γεγονός ότι το κράτος έχει δώσει τη δυνατότητα μέσω της νομοθεσίας, η οικονομική εξουσία να δρα κατά το δοκούν χωρίς κανένα σεβασμό στις υποχρεώσεις της και τα εργασιακά δικαιώματα. Το κράτος έχει παραχωρήσει την εξουσία του και έχει μετατραπεί σε έναν ενδιάμεσο κρίκο που του υπαγορεύουν τι πρέπει να κάνει για να διευκολύνει την οικονομική εξουσία.

 Άρχουσα τάξη 

Τι σημαίνει:

Άρχουσα τάξη:  Με τον γενικό όρο άρχουσα τάξη χαρακτηρίζεται το σύνολο των ατόμων εκείνων που ασκούν είτε κατά θεσμοθετημένο, είτε κατά άτυπο τρόπο, μια εξουσία μέσα στην κοινωνία. Είναι η κυρίαρχη τάξη, η οποία ασκεί και την πολιτική εξουσία.

Τι συμβαίνει:

Η επίκληση στην τάξη προσφέρει μια συγκεντρωτική αναφορά κυρίως στους όρους που τη συγκροτούν και σύντομα περικλείονται σε μια λέξη. Αποτελεί την υποδιαίρεση του κοινωνικού σώματος με κριτήριο την κοινωνική θέση, το επάγγελμα, το εισόδημα ή τη σχέση προς τα μέσα παραγωγής. Όταν αναφερόμαστε στην εργατική είναι αυτονόητο ότι εννοούμε την πλειοψηφία της κοινωνίας. Ενώ όταν μιλάμε για άρχουσα τάξη υποδηλώνουμε λίγους ανθρώπους, σε ό,τι έχει σχέση με την Ελλάδα ελάχιστους. Επομένως τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί εκπρόσωποι οφείλουν να δηλώνουν με ονοματεπώνυμο αυτούς που επιβάλλουν την εξουσία και όχι να τους κρύβουν πίσω από μια γενίκευση, αυτή της άρχουσας τάξης.

 Αυταπάτες  

Τι σημαίνει:

Αυταπάτη: μια ψεύτικη, φαντασιόπληκτη πεποίθηση που μπορεί να προέρχεται και από εξαπάτηση. Μια κατάσταση κατά την οποία κάποιος παραπλανά (απατά) τον ίδιο του τον εαυτό με το να αποδέχεται ως αληθινό κάτι που δεν είναι, επειδή δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιληφθεί την πραγματικότητα.

Τι συμβαίνει:

Η ψήφιση των δύο πρώτων μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων, με το γνωστό οικονομικό στραγγάλισμα των συνταξιούχων και των μισθωτών, την υπερφορολόγηση και τη συνακόλουθη χρηματοδότηση των τραπεζών με δισεκατομμύρια δημόσιου χρήματος, προκάλεσε ένα κύμα αγανάκτησης. Ένας σημαντικός αριθμός πολιτών αποφάσισε να αντισταθεί στα μέτρα οικονομικής εξουθένωσης διαδηλώνοντας στις πλατείες όλης της Ελλάδας. Μια πράξη αφύπνισης και για όσους, όσες δε συμμετείχαν αλλά διαφωνούσαν με τις πολιτικές των μνημονίων. Αυτή η κινηματική πρωτοβουλία βρήκε την πολιτική της έκφραση κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως σε άλλα αριστερά κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις διακηρύξεις του συμφωνούσε πλήρως με τις απαιτήσεις και διεκδικήσεις του κόσμου, μάλιστα δεσμευόταν ως ριζοσπαστικό κόμμα της αριστεράς ότι θα τις εφαρμόσει χωρίς καμία έκπτωση και πισωγύρισμα. Φυσιολογική εξέλιξη όλων αυτών ήταν ο κόσμος να στηριχτεί σε ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς για να τον βγάλει από το αδιέξοδο των ακραία φιλελεύθερων πολιτικών. Το ζήτημα δεν είναι πόσων ειδών αυταπάτες υπάρχουν αλλά ποιες εναλλακτικές προτάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως απάντηση στην απογοήτευση και στα επαναλαμβανόμενα ιστορικά διλήμματα.

 Λυκοσυμμαχία 

Τι σημαίνει:

η συμφωνία μεταξύ διεθνών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ, μεταξύ κρατών προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Η συνθήκη συνεργασίας μεταξύ συνασπισμών κρατών όπως η Ε.Ε για να υπερασπιστούν κοινούς στόχους.

Τι συμβαίνει:

Είναι γεγονός ότι αν κάνεις συμμαχίες με αδιαμφισβήτητους λύκους όπως η Ε.Ε ή το ΝΑΤΟ και άλλους όπως η Ε.Κ.Τ., στην καλύτερη περίπτωση θα βρεθείς να σου λείπει κάποιο κομμάτι και στη χειρότερη να αιμορραγείς ακατάσχετα. Η Ε.Ε φανέρωσε το ζωώδες ένστικτό της στην ελληνική κρίση όταν εκβίαζε κάθε κυβέρνηση, όταν απαιτεί ακόμα να έχει πλήρως τον οικονομικό έλεγχο μιας χώρας μέλους. Οι συμμαχίες αυτού του είδους παρουσιάζονται ως ένας μονόδρομος. Το επιχείρημα είναι ότι δε βρίσκεται συντροφιά άλλου τύπου στο διεθνές τοπίο. Κι όμως αν ξέρεις ότι στη συμμαχία θα κατακρεουργηθείς σίγουρα, και ήδη είσαι βαριά τραυματισμένος, έστω και ολομόναχος προσπαθείς να βρεις λύση για να σωθείς.

2018-04-01T17:22:55+03:001 Απριλίου, 2018|Categories: Πολιτική, Το Stickάκι|Tags: , , , |